top of page
Curriculum Vitae​

 

Cand. psych. Eva Søndergaard
født 05.03.1952
 

​Uddannelser
1980 Cand.psych., Psykologisk Institut, Århus Universitet
1973 Exam.art. i Engelsk Filologi, Institut for Engelsk Sprog og Litteratur, Århus Universitet
1971 Nysproglig studentereksamen, Nykøbing Mors Kommunale GymnasiumSprogkundskaber

Dansk 

Skandinavisk

Engelsk

Tysk


Ansættelser

2020 -

Ekstern lektor, Aalborg Universitet.

 

2006 -​

 • Kursus-, konsultation-, supervisions- og foredragsvirksomhed i eget kursuscenter i Over Hornbæk.

2006 - 2020​

 • Fuldtids privatpraktiserende psykolog. Konsultation i klinikfællesskab med psykolog Lene Steppinge, i centrum af Randers. 

1995 - 2006

 • Deltidsansættelse på ¾ tid på Randers Kommunes Heldagsskole ”Oust Mølleskolen”.

1995 – 2006 

 • praktikvejleder for 14 psykologistuderende i 3 - 4 måneders forløb, Aarhus Universitet.

1995 - 2006

 • Deltids privat psykologpraksis med kurser, supervision og terapi.

1993 - 1995

 • Konstitueret leder af Børnepsykologisk Rådgivning (PPR) for Langå og Nørhald Kommuner, sidste år kun Langå Børnepsykologiske Rådgivning efter deling.

1983 - 1993 

 • Psykolog i PPR med orlov fra 1.9.1989 – 31.7.1991.

1989 - 1991

 • Forstander på Århus Amts to familieværksteder i ”Region Nord”, Familieværket i Randers og Familiegården i Nørhald.

1989 -1994

 • Censor i psykologi på Afspændingspædagogisk Seminarium, Randers.

1983 -1989

 • Psykolog i Langå og Purhus Kommuner ansat i Skolepsykologisk Rådgivning for Randers’ seks omegnskommuner.

1980 - 1983

 • Projektpsykolog i LSV-klubben, Landsforeningen Sindslidendes Vel i samarbejde med Psykiatrisk Hospital, Risskov og Psykologisk Institut, Århus Universitet.

1978 - 1980

 • Hjælpelærer på Psykologisk Institut, Århus Universitet.


Uddannelser efter kandidateksamen
1984 Klinisk psykologisk efteruddannelse
1994 Autoriseret psykolog
1995 Familieterapeut, 3-årig uddannelse i systemisk strukturel familieterapi
1995 Specialist og supervisor i psykoterapi
2000 Specialist og supervisor i børnepsykologi
2009 Internationalt diplom i Narrativ praksis fra Adelaide, Australien (ved Michael White og Maggie Carey)

2013-17 Efteruddannet i hypnoterapi i København ved bl.a. Inge Guldal og i Phoenix, USA ved Jeffrey Zeig

 

Projekter

2004-2006 Treårigt projekt ’Udsatte børns undervisning’ Oust Mølleskolen og Randers
Kommune i samarbejde med Undervisningsministeriet. Særlig uddannelse til lærere, forældre,
samarbejdspartnere både på heldagsskolen og i hele kommunen i 3 trins raket. Bedømt som ”Best
Practice” eksempel af Undervisningsministeriet.2002-2004 Projekt ’Dialog på tværs. Et samarbejde mellem Randers Kommune og Århus Amt’
Formål bl.a. at udbygge helhedstilbud bestående af undervisning og fritid med inddragelse af
familien i afhjælpning af barnets vanskeligheder og udvikling af de specifikke specialpædagogiske
elementer, der bedst understøtter og udvikler børns kompetencer.1993 Medvirket i udviklingsprojekt vedrørende børn og unge-området i Poznan, Polen
sammen med Århus Amt under Demokratifonden.​

 

Andre medier
2006 Med i udviklingen af Dvd til brug for forældrebestyrelser og til forældreklassemøder.
Tværregionalt samarbejde under Undervisningsministeriet.
2000-2001 Medvirken i tv ”Familier i forandring” Tv serie om behandlingsinstitutioner i DK ved Anni Pape, DR TV


Publikationer

klik her
​​

Egne bidrag til afholdte kongresser, symposier, kurser, workshops


2000-2015 afholdt en række længerevarende kurser under Dansk Psykologforening i Supervision,
Familieterapi I og II og Ressourcefokuseret Familie- og Netværksarbejde. Disse kurser er også afholdt på Færøerne og i Grønland.Jeg har lavet præsentationer og workshops i Oslo, Berlin, Bruxelles, Porto Alegre (Brasilien),
Helsingør, København, Herning, Aarhus, Aalborg, Roskilde, Ringsted, Haderslev, Hirtshals,
Hjørring, Nyborg, Svendborg, Viborg, Holstebro, Vejle, Horsens, Hobro, Tinglev (for Åbenrå,
Sønderborg, Esbjerg, Tønder), Faxe m.fl.Jeg er ekstern underviser på Psykologuddannelsen ved Aalborg Universitet.

Tidligere ekstern underviser på Aarhus Universitet, Dispuk (Århus afd.) og Familieterapeutisk Center (Aalborg)Leder af kurser under Undervisningsministeriet
1997-2003 Tilrettelæggelse og ledelse af den årligt tilbagevendende landskonference for
kommunalt ansatte psykologer afholdt i samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Dansk
Psykologforening.


 

Har været supervisor for bl.a. disse institutioner: • Familiehuset Allingåbro

 • Familiehuset Syddjurs

 • Statsforvaltningen i Region Midtjylland 

 • SKP Thisted

 • Odense PPR

 • Viborg PPR

 • Thisted PPR

 • Vesthimmerlands PPR

 • Behandlingshjemmet Dalgården

 • Behandlingshjemmet Holmstrupgaard Aarhus

 • Taleinstituttet i Risskov

 • Krisecenter Randers

 • Børnefamiliecenter Hostruphøj

 • Familiecentret Aalborg

 • Tværfagligt team Aalborg

 • Ungdomsrådgivningen Aalborg

 • Behandlingsteam i Gjellerupplanen

 • "Skiftesporet" Herning, døgnbehandling for unge

 • PPR Århus Vest og Syd

 • Oust Mølleskolen

 • Socialforvaltningen i Randers

 • Familiehuset i Grenå

 • Kløvergården Hjørring

 • Alkoholrådgivningen i Randers

 • Misbrugscenteret i Skanderborg

Faglige tillidsposter
1981 – 1983 Medlem af Sektionsbestyrelsen i Socialsektionen for ansatte i kommunale
socialforvaltninger.
1995 – 2000 Medlem af Sektionsbestyrelsen for kommunalt ansatte psykologer.
2000 – 2011 Medlem af Børnepsykologisk Fagnævn i Dansk Psykologforening.
2005 – 2011 Medlem af Kursusudvalget i Dansk Psykolog forening.

2010 -          Medstifter af Narrativt Forum E45, bestyrelsesmedlem og tidligere formand.

2010 - present

2010 - present

bottom of page