top of page
Publikationer

 • Søndergaard, Eva "Mødet med koryfæerneKlodens største navne inden for psykoterapi trak 8.000 fagfolk til Californien kort før jul. Eva Søndergaard tager os med til bevægende øjeblikke i mødet med fagets nestorer. Bragt i Psykolog Nyt 9/2014

 • Søndergaard, Eva ” Mødet med Minuchin”. Først bragt i Psykolog Nyt 17/2009. Bearbejdet og udvidet til ”Fokus på Familien” Nordisk Tidsskrift for familie- og relationsarbejde. Universitetsforlaget, Oslo, Årgang 39, nr. 4/2011

 • Søndergaard, Eva ”Mødet med Minuchin” Interview med Salvador Miinuchin, en af grundlæggerne af familieterapi i Psykolog Nyt 17/2009

 • Søndergaard, Eva og Susanne Mogensen, Randers i samarbejde med Lyngby - Tårbæk, Albertslund
  kommuner og Ringkøbing Amt ‘Den usynlige klassekammerat – om forældres indflydelse på klassens trivsel’
  materialesamling med dvd og arbejdshefter. Undervisningsministeriet, Kbh. 2006.

 • Søndergaard, Eva, Marianne Brix Hvillum og Anders Lerche ‘Dialog på Tværs. Et samarbejde mellem
  Randers Kommune og Århus Amt. Første delrapport med fokus på forældresamarbejde’, Randers, 2004.

 • Lerche, A. og Eva Søndergaard, ‘Forældre som ressource i arbejdet med urolige børn’ i Specialpædagogik
  årg. 23, 3/2003 Genoptryk.

 • Soendergaard, Eva, ‘Dinamarca: Focalicese en las competencias y los recurcos, los encontrara’ i Sistemas
  Familieares’, Buenos Aires, año19, no 1-2, 2003

 • Søndergaard, Eva ‘Verdenskongres i familieterapi i Porto Alegre i det sydlige Brasilien 2001’ i Systemisk
  Forum, særnummer, 2002.

 • Søndergaard, Eva ”Under den liggende måne” om Verdenskongres i Brasilien, Psykolog Nyt 14/2002

 • Terapi for åben skærm” redaktør Jørgen Carl interviewer Eva Søndergaard i Psykolog Nyt 16/2001 på
  baggrund af DR-TVs udsendelser ‘Familier i forandring’ (prod. Anni Pape) hvor Oust Mølleskolen og Eva
  Søndergaard medvirker i 2 udsendelser á 30 minutter. Sendt i TV i 2001 – 2003.

 • Lerche, A. og Eva Søndergaard ‘ ‘Forældre som ressource i arbejdet med urolige børn’ i ‘Urolige Børn’, ed.
  Per Schultz Jørgensen for Kommunernes Landsforenings forlag, 1998 (senere genoptrykt)

 • Møller, Marchen og Eva Søndergaard og Rikke Andreassen ” ”Supervision i Folkeskolen? – eller gensidig kollegial vejledning. P. 195 – 207 i Psykologisk Pædagogisk Rådgivning årgang 34 / 3 / 1997, forlaget Skolepsykologi.

 • Søndergaard, Eva, Merete Metz Mørch og Leif Gjørtz Christensen ‘Kursus i dagligdagens psykologi – Social
  færdighedsundervisning for psykiatriske klienter’ i Tidsskrift för Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning,
  Tema: Funksjonshemming og samfunn, 3 / 1982 p. 30 – 39. Lund, Sverige.

 • Elverkilde, Robert et al. ‘Psykologer i almen praksis,’ artikel skrevet af Eva Søndergaard sammen med seks
  medstuderende, i Dansk Psykolog Nyt, 1979

bottom of page